Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp online

Odnowienie uprawnień dla pracowników służby BHP  - szkolenie BHP online

Pracownicy służby BHP stoją na straży bezpieczeństwa w zakładzie pracy. To właśnie oni dbają o to, żeby pracownicy mieli ważne szkolenia, odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz instrukcje BHP na swoich stanowiskach pracy.

Jednakże i oni muszą przechodzić regularne kursy BHP, które mają na celu pogłębienie ich wiedzy. Każde szkolenie BHP, w szczególności okresowe, musi się kończyć egzaminem. W przypadku szkoleń zdalnych najczęściej przyjmuje on postać testu BHP, którego rozwiązanie jest łatwe i sprawne. Ten egzamin BHP rozwiązywany przez internet składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, a wynik znany jest praktycznie od razu. Dlatego też, jeżeli nie udało się uzyskać wymaganej liczby punktów z egzaminu BHP online, uczestnik może podejść do niego ponownie, ponieważ test BHP nie jest ograniczony czasowo.

Na testy BHP składają się pytania i odpowiedzi sformułowane na podstawie materiałów umieszczonych w szkoleniu. Tylko prawidłowo zaznaczone w teście BHP odpowiedzi sprawiają, że uczestnik kursu kończy szkolenie i otrzymuje ważne zaświadczenie.

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

 

- 20%
449

359

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Zaktualizujesz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy

1
Jak zakupić i skorzytać ze szkolenia

1. Dodaj szkolenie do koszyka,

2. Opłać szkolenie - przelewem online lub przelewem tradycyjnym,

3. Rozpocznij szkolenieprzelew online aktywuje natychmiastowy dostęp do szkolenia, przelew tradycyjny aktywuje szkolenie po zaksięgowaniu środków.

Faktura VAT - dostepna będzie w emailu z potwierdzeniem zakupu szkolenia oraz w panelu klienta w zakładce "Moje Faktury"

2
Jak wygląda szkolenie i egzamin

Szkolenie to prezentacje multimedialne przygotowane przez ekspertów, podzielone na moduły zgodne z wymogami rozporządzenia, szkolenie jest nieograniczone czasowo, dostępne na komputer, tablet, telefon.

Egzamin to 10 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru, nieograniczony liczbą podejść, bez blokad czasowych.

3
Zaświadczenie

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formacie PDF otrzymasz natychmiast po rozwiązaniu testu a oryginał wyślemy do Ciebie pocztą.

 

Darmowy test BHP dla Służby BHP do szkolenia Online

Podczas szkoleń BHP pracownik poznaje zasady BHP panujące w zakładzie pracy, sposoby bezpiecznego wykonywania powierzonych mu obowiązków, czy też postępowanie w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Jednakże w dobie pandemii spowodowanej COVID-19 organizowanie tradycyjnych szkoleń BHP jest utrudnione. Dlatego też coraz więcej pracodawców sięga po szkolenia online.

Jest to wygodna i oszczędna forma organizacji szkoleń i spełnienia warunków prawnych. Jednakże skąd pewność, że pracownik w dostateczny sposób przyswoił wiedzę? Dowodem na to jest wystawione zaświadczenie, które uczestnik otrzymuje po uzyskaniu wymaganej liczby punktów z testu BHP. Odpowiedzi i pytania na testy BHP układane są tak, żeby nie wychodziły poza materiał umieszczony w szkoleniu. Nasze testy składają się z 10 pytań jednokrotnego wyboru.

Dzięki temu zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi na teście BHP jest szybkie, a wynik znany jest po ukończeniu egzaminu.

Dla chętnych udostępniamy przykładowy test BHP dla służby BHP.
 
W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Krzysztof Trześniewski

Opiekun klienta- instruktor
BHP, PPOŻ, KPP

Tel.: 602 404 993
Email: szkolenia@icebhp.pl


Internetowe Centrum Edukacji BHP i PPOŻ

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 47/10

godziny pracy biura
poniedziałek - piątek 08:00-16:00

Zaufali Nam