Zdjęcie Nazwa szkolenia BHP Wersja językowa Cena Promocja
Szkolenie wstępne BHP online dla pracowników biurowych - praca zdalna lub hybrydowa
 • Polski
 • ukraiński
 • angielski
94
75
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników biurowych - praca stacjonarna
 • Polski
 • angielski
 • ukraiński
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników biurowych - praca zdalna i hybrydowa
 • Polski
 • angielski
 • ukraiński
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników administracyjno biurowych wizytujących place budowy
 • Polski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników IT
 • Polski
 • angielski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników IT - praca zdalna i hybrydowa
 • Polski
 • Angielski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Polski
 • angielski
 • ukraiński
149
119
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla kadry kierowniczej - praca zdalna lub hybrydowa
 • Polski
149
119
Szczegóły
Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
 • Polski
856
599
Szczegóły
Metodyka instruktażu stanowiskowego - szkolenie online
 • Polski
81
65
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników służby BHP - odnowienie uprawnień BHP
 • Polski
 • Angielski
449
359
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracodawców i osób kierujących pracownikami i wykonujących obowiązki służbowe na placu budowy
 • Polski
149
119
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla kierownika budowy
 • Polski
149
119
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników inżynieryjno - technicznych
 • Polski
 • angielski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla lekarzy
 • Polski
 • angielski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracodawców i osób kierujących personelem medycznym
 • Polski
149
119
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracodawców i osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
 • Polski
149
119
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pielęgniarek i personelu medycznego
 • Polski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników służby zdrowia
 • Polski
 • Angielski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla służby zdrowia narażonej na działanie pola E-M
 • Polski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla ratowników medycznych
 • Polski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla dentystów, stomatologów
 • Polski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla asystentek stomatologicznych
 • Polski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla farmaceutów
 • Polski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej
 • Polski
149
119
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla lekarzy weterynarii
 • Polski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla asystentów weterynaryjnych
 • Polski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla nauczycieli i pracowników oświaty
 • Polski
 • angielski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • Polski
149
119
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach
 • Polski
 • angielski
 • ukraiński
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w żłobkach i przedszkolach
 • Polski
149
119
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla wychowawców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i wsparcia dziennego
 • Polski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla i nauczycieli i wykładowców akademickich
 • Polski
 • angielski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla rektorów szkół wyższych
 • Polski
149
119
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla przedstawicieli handlowych
 • Polski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla sprzedawców i kasjerów
 • Polski
 • angielski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla fryzjerów i fryzjerek
 • Polski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla kosmetologów i kosmetyczek
 • Polski
99
79
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla instruktorów i trenerów fitness
 • Polski
99
79
Szczegóły
Pierwsza pomoc przedmedyczna - omówiona pomoc dorosłym - szkolenie online
 • Polski
 • ukraiński
 • angielski
198
99
Szczegóły
Pierwsza pomoc przedmedyczna - omówiona pomoc dorosłym i dzieciom - szkolenie online
 • Polski
 • ukraiński
 • angielski
198
99
Szczegóły
Pierwsza pomoc przedmedyczna dla trenerów sportowych - szkolenie online
 • Polski
198
99
Szczegóły
PPOŻ i zasady ewakuacji - szkolenie online
 • Polski
 • angielski
119
95
Szczegóły