Cennik szkoleń BHP

wpisz słowo lub frazę związaną z zawodem, np: lekarz, farmaceuta, przedszkole, szkoła, nauczyciel, pracodawca, kierownik

Język Nazwa szkolenia BHP Cena
Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych - praca zdalna
77
69
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna w języku angielskim
77
69
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych - praca zdalna
77
69
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i osób kierujących pracownikami
149
119
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i osób kierujących pracownikami
140
119
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i osób kierujących pracownikami
149
119
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracodawców wykonujących zadania służby BHP
856
599
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i osób kierujących pracownikami i wykonujących obowiązki służbowe na placu budowy
149
119
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Osób kierujących pracownikami - praca zdalna
149
119
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Kierownika budowy
149
119
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym
149
119
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
149
119
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i osób kierujących pracownikami w branży farmaceutycznej i aptekach
149
119
Zamów
Kurs: Metodyka instruktażu stanowiskowego
60
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników administracyjno - biurowych
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników administracyjno - biurowych
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników administracyjno - biurowych
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników administracyjno - biurowych wizytujących place budowy
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników IT
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników IT - praca zdalna
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników IT
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
449
359
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników inżynieryjno - technicznych
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników inżynieryjno - technicznych
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Lekarzy
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Lekarzy i personelu medycznego
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Lekarzy stomatologów
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Asystentek i asystentów stomatologicznych
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Lekarzy Weterynarii
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Asystentów i techników weterynaryjnych
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pielęgniarek i personelu medycznego
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Ratowników medycznych
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników placówek służby zdrowia
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników służby zdrowia narażonych na działanie pola E-M oraz szkodliwego promieniowania
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników farmacji
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Rektorów szkół wyższych
132
119
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w szkołach i placówkach oświatowych
132
119
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w żłobkach i przedszkolach
132
119
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Wychowawców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i wsparcia dziennego
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Nauczycieli i pracowników oświaty
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Nauczycieli i pracowników oświaty
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Nauczycieli szkół wyższych
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Nauczycieli szkół wyższych
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Pracowników badawczo - dydaktycznych
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Sprzedawców i kasjerów
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Sprzedawców
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Przedstawicieli handlowych
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Fryzjerów i fryzjerek
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Kosmetyczek i pracowników zakładów kosmetycznych
82
74
Zamów
Szkolenie BHP online dla: Instruktorów i trenerów fitness
82
74
Zamów
Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej
248
99
Zamów
Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej
248
99
Zamów
Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej
248
99
Zamów
Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej
248
99
Zamów
Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej
248
99
Zamów
Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej
248
99
Zamów
Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej dla trenerów sportowych
248
99
Zamów
Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej dla trenerów sportowych
248
99
Zamów
Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej dla trenerów sportowych
248
99
Zamów
Kurs: PPOŻ i zasady ewakuacji
128
96
Zamów
Kurs: PPOŻ i zasady ewakuacji
107
96
Zamów


Zaufali Nam