Darmowe testy BHP Testy próbne - pytania i odpowiedzi do testu 2024

 

U nas możesz bezpłatnie sprawdzić swoją wiedzę lub zweryfikować wiedzę swoich pracowników.


Udostępniamy zbiór testów BHP dla różnych grup zawodowych:

 • pracowników administracyjno biurowych,
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • pracowników służby BHP, 
 • pracowników oświaty,
 • pracowników służby zdrowia,
 • pozostałych grup zawodowych.

Sprawdź swoją wiedzę, rozpocznij egzamin BHP online za darmo.Zdjęcie Nazwa szkolenia BHP Wersja językowa Ukończone
Pracownik Biurowy - Szkolenie Wstępne BHP - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • ukraiński
 • angielski
89
Pracownik Biurowy - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • angielski
 • ukraiński
50
Pracownik Biurowy (praca zdalna) - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • angielski
 • ukraiński
12
Pracownik Biurowy na Budowie - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
15
Pracownik IT - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • angielski
18
Pracownik IT (praca zdalna) - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • Angielski
9
Pracodawca i Kadra Kierownicza - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • angielski
 • ukraiński
48
Kadra Kierownicza (praca zdalna) - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
9
Pracodawca Wykonujący Zadania BHP - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
24
Metodyka Instruktażu Stanowiskowego - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
10
Służba BHP - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • Angielski
30
Pracodawca na Budowie - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
4
Kierownik Budowy - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
3
Inżynieryjno Techniczni - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • angielski
17
Lekarz - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • angielski
13
Pracodawca i Kierownictwo Medyczne - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
0
Pracodawca i Kierownictwo Medyczne Narażeni na Pole EM - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
7
Pielęgniarka i Personel Medyczny - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
11
Pracownik Służby Zdrowia - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • Angielski
4
Pracownik Służby Zdrowia Narażony na Pole EM - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
4
Ratownik Medyczny - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
4
Dentysta - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
2
Higienistka dentystyczna - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
2
Farmaceuta - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
1
Pracodawca i Kadra Kierownicza w Branży Farmaceutycznej - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
3
Weterynarz - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
5
Asystent Weterynarza - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
1
Nauczyciel i Inny Pracownik Oświaty - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • angielski
21
Dyrektor Szkoły - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
1
Nauczyciel i Opiekun w Żłobku i Przedszkolu - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • angielski
 • ukraiński
11
Pracodawca i Kadra Kierownicza w Żłobkach i Przedszkolach - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
3
Wychowawca w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
2
Nauczyciel i Wykładowca Akademicki - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • angielski
0
Rektor Szkoły Wyższej - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
0
Przedstawiciel Handlowy - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
1
Sprzedawca - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • angielski
12
Fryzjer - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
8
Kosmetolog i kosmetyczka - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
6
Instruktor Sportu - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
0
Pierwsza Pomoc (wariant podstawowy) - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • ukraiński
 • angielski
11
Pierwsza Pomoc (wariant rozszerzony) - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • ukraiński
 • angielski
15
Pierwsza Pomoc dla Trenerów Sportowych - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
6
PPOŻ i Zasady Ewakuacji - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne
 • Polski
 • angielski
19

 

testy BHP, egzamin bhp online, egzamin bhp przez internet,  test bhp odpowiedzi, test szkolenie okresowe bhp odpowiedzi, test bhp pytania i odpowiedzi, test bhp kurs wstępny, testy bhp za darmo, test bhp

Przykładowe pytania i odpowiedzi do Testu BHP na egzamin ze szkolenia BHP online.

1. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

 1. Najwyższa Izba Kontroli
 2. Państwowa Inspekcja Pracy
 3. Prokuratura

2. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:

 1. Kierownik działu bhp
 2. Pracodawca
 3. Zakładowy społeczny inspektor pracy

3. Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

 1. Dopuszczalne na pisemny wniosek pracownicy
 2. Możliwe, jeśli związek zawodowy wyrazi n to zgodę
 3. Zabronione i jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika

4. Czas pracy pracownika młodocianego powyżej 16 lat nie może przekraczać:

 1. 6 godzin na dobę
 2. 8 godzin na dobę
 3. 12 godzin na dobę

 5. Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

 1. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie
 2. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
 3. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach szkodliwych i uciążliwych

6. Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

 1. Powodujące uraz lub śmierć pracownika
 2. Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i pozostające w związku z pracą
 3. Powodujące niezdolność do pracy

7. Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż w ciągu:

 1. 10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
 2. 14 dnia od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
 3. 21 dni od daty wypadku

8. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

 1. 16°C
 2. 18°C
 3. 20°C

9. Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:

 1. 10 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3 m2 wolnej, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. powierzchni podłogi
 2. 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2 m2 wolnej, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. powierzchni podłogi
 3. 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3 m2 wolnej, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. powierzchni podłog

10. Przystosowaniem maszyn, urządzeń, narzędzi pracy i stanowisk pracy oraz środowiska do anatomicznych i psychofizycznych cech i możliwości człowieka zajmuje się:

 1. Fizjologia pracy
 2. Ergonomia
 3. Socjologia

11. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:

 1. 50 kg
 2. 40 kg
 3. 30 kg

12. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

 1. Ma prawo powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego
 2. Powinien pracować dalej, zachowując zwiększoną ostrożność
 3. Może oddalić się z miejsca pracy

13. Minimalna szerokość dostępu do sprzętu gaśniczego wynosi:

 1. 0,5 m
 2. 0,75 m
 3. 1 m

14. W przypadku zapalenia się urządzenia elektrycznego powinno się go gasić:

 1. Gaśnicą pianową
 2. Wodą
 3. Gaśnicą śniegową

15. Ranę po oparzeniu kwasem w pierwszej kolejności należy przemyć:

 1. Ługiem sodowym
 2. Roztworem dwuwęglanu sodu
 3. Obfitym strumieniem wody