Testy bhp dla lekarzy, szkolenia okresowe dla lekarzy i personelu medycznego

Szkolenia BHP dla lekarzy i personelu medycznego

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Lekarzy

Obowiązkowa aktualizacja wiedzy z zakresu BHP dla lekarzy wszystkich specjalizacji

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Lekarzy i personelu medycznego w języku angielskim

Online OHS training for Doctors and medical personnel

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pielęgniarek i personelu medycznego

Obowiązkowe uaktualnienie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników placówek służby zdrowia

Zasady BHP obowiazujące w placówkach służby zdrowia

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników służby zdrowia narażonych na działanie pola E-M oraz szkodliwego promieniowania

Szkolenie BHP dla pracowników placówek medycznych pracujących w warunkach ekspozycji na pole el..

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Ratowników medycznych

Obowiązkowe szkolenie BHP w formie e-learningu dla Ratowników Medycznych

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Lekarzy stomatologów

Program szkolenia dostosowany do rodzaju i warunków pracy

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Asystentek i asystentów stomatologicznych

Kompedium wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w gabinecie stomatologicznym

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Lekarzy Weterynarii

W programie szkolenia ujęta specyfika pracy lekarza weterynarii

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Asystentów i techników weterynaryjnych

Obowiązkowe szkolenie BHP dla pracowników lecznic weterynaryjnych

Test BHP online dla lekarzy i personelu medycznego

Każde szkolenie BHP online kończy się egzaminem BHP składającym się z 10 pytań testowych i weryfikującym wiedzę uzyskaną podczas szkolenia BHP online.
Zaliczenie egzaminu BHP to ostatni etap szkolenia BHP, który jest niezbędny do otrzymania stosownego Zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu.

Aby pomóc uczestnikom naszych szkoleń w osiągnięciu 100% pozytywnego wyniku z egzaminu BHP przygotowaliśmy darmowe test BHP online, składający się z zestawu przykładowych pytań i odpowiedzi:
 

 

Zaufali Nam