Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Obowiązek ten wynika m.in. z Kodeksu Pracy. Wytyczając odpowiednie zasady BHP, zmniejsza on tym samym ilość wypadków oraz niepożądanych zdarzeń w swoim zakładzie. Pierwszą rzeczą, jaką powinien zrobić, zatrudniając nowego pracownika, jest przeprowadzenie szkolenia BHP.

Na takim szkoleniu nowo zatrudniona osoba zapoznaje się nie tylko z zasadami panującymi w zakładzie, ze sposobami udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim z kartą oceny ryzyka zawodowego. Ocena ryzyka jest o tyle istotna, gdyż zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące zagrożeń w pracy oraz sposoby ich zapobiegania.

Proces oceny ryzyka nie jest czynnością łatwą i wymaga często wsparcia osób wykwalifikowanych. Na ten proces składają się m.in. następujące etapy: zebranie informacji (np. dokumentacja techniczno-eksploatacyjna maszyn i urządzeń, rejestr wypadków), zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń w pracy, oszacowanie ryzyka zawodowego, ustalenie, czy dane ryzyko zawodowe jest akceptowalne, sformułowanie działań eliminujących lub minimalizujących zagrożenie, czy też wdrożenie działań korygujących.

Wyniki tego procesu powinny zostać przedstawione w formie karty oceny ryzyka zawodowego, z którą musi zapoznać się każdy pracownik. Pamiętaj również, że ocena podlega bieżącej aktualizacji. Każda zmiana na danym stanowisku pracy, zakup maszyn i urządzeń, zmiana organizacyjna w strukturze firmy może generować całkiem nowe zagrożenia. Dlatego ważne jest, aby na bieżąco monitorować zmiany. Nie każdy pracodawca jednak w swoich szeregach posiada inspektora ds.BHP, czy też osobę wykonującą zadania BHP, gdyż nie wymaga tego prawo (np. nie zatrudnia powyżej 100 osób).

Dlatego też do oceny zagrożeń na danym stanowisku warto zatrudnić osobę z firmy BHP zewnętrznej. Istnieje również możliwość kupienia gotowej karty dla określonego stanowiska w sklepie BHP. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujesz cenny czas, gwarancję, że dokument przygotowany jest zgodnie z normami i profesjonalnie oraz pieniądze. Osoba z zewnątrz często widzi też potencjalne źródła zagrożeń, które na pierwszy rzut oka są niedostrzegalne dla osób już pracujących w firmie (przez rutynę i przyzwyczajenie).

Obiektywizm oraz bezkompromisowość osób zewnętrznych może znacznie podnieść poziom BHP w firmie.

Aby zamówić ocenę ryzyka zawodowego napisz do nas lub zadzwoń.

tel: 602 404 993,

email: szkolenia@icebhp.pl